video
Video viser at møteleder skjulte kommuneadvokatens råd om inhabilitet da detaljer om Hestsjø-deponiet ble vedtatt. Heller ingen andre i Bygningsrådet nevnte rådet om at Marte Løvik (SP) burde melde seg inhabil. I forkant av møtet som skulle behandle lagring av masser ved Hestsjøen, ga kommuneadvokaten beskjed om at Løvik burde...