I Bygningsrådet fikk massedeponiet som kan ta i mot 2 millioner m3 rene masser enstemmig tilslutning. Vil kunne åpne i 2019, og ha drift i opptil 10 år. Massedeponiet ved Solberg og Røran er ett av fire større deponier for...
Karlsen Foto