Massedeponiet som kan ta i mot 2 millioner m3 rene masser ble enstemmig vedtatt i bystyret. Vil tidligst åpne i 2019, og ha drift i opptil 10 år. Massedeponiet ved Solberg og Røran er ett av fire større deponier for...
Karlsen Foto