Fire dager etter vedtaket i 2012 var Waage i stort avisoppslag om at Være skulle ha Grønn Strek. Han viste også til oppslaget i intern AP-epost i 2017. Waage sier Adresseavisen brukte et utkast og ikke det...
Karlsen Foto