AP imot anbud på eldreomsorgen, men stemte for anbud på driften av Hornemannsgården. H, FRP og SV stemte imot. Stiftelsen Trondhjems Hospital ble anbudsvinner. Styreleder sitter i bystyret for AP, mens direktør er AP-kandidat ved valget. AP vil ikke...
Karlsen Foto