Annonse
Ombyggingen til storhall kan utgjøre en økonomisk risiko. Kommunen eier 99,9 %. Kontrollutvalget vedtok eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Det har vært mye strid om utbyggingen av storhallen Trondheim Spektrum på Nidarø. Striden har blant annet stått om lokalisering, størrelse og økonomi. Nidarosa...
Karlsen Foto