Annonse
Vært etterspurt i over ti år. Arealbruk skal avklares inkludert rekkefølge på utbygging, plassering sentrumsområde, offentlig tjenesteyting, torg og parker Bydelen Ranheim har vokst svært mye siden 2010 uten at det har vært en overordnet plan for hele området. Både...
Karlsen Foto